Nákupní košík

Nákupní košík

Zboží Počet Cena bez DPH Cena s DPH
  0.00 Kč  0.00 Kč 
    celková cena : 0.00 Kč

Informace o zákazníkoviInformace o objednávce


 
 

Ochodní podmínky

Při registraci musí zákazník vyplnit osobní údaje, které od něho vyžaduje formulář registrace. Tyto údaje budou
požity výhradně pro vnitřní potřebu systému

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY1. Všeobecná ustanovení

Kupujícím se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která se v internetovém obchodu zaregistruje vyplněním osobních údajů v registračním formuláři (dále jen „kupující“).

Prodávajícím je Jiří Macek, Fashion for life, Kloboukova 2191 Praha 4 Chodov 148 00, IČ 76338916, DIČ 8705230204CZ (dále jen „prodávající“), která provozuje internetový obchod Jiří Macek, Fashion for life (dále jen „internetový obchod“). Prodávající není plátcem DPH.

Objednávkou se rozumí vyplněný objednávkový formulář internetového obchodu s konkrétní specifikací objednávaného zboží, tj. jeho druhem, množstvím, velikostí, barvou, který odešle kupující prodávajícímu prostřednictvím internetového obchodu (dále jen „objednávka“). Kupující učiněním objednávky akceptuje tyto Všeobecné obchodní podmínky. Odesláním objednávky prostřednictvím internetového obchodu uzavírá kupní smlouvu ve smyslu Obchodního zákoníku.

Kupní smlouvou se rozumí odeslaná objednávka (dále jen kupní cena).


2. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je zboží specifikované v objednávce kupujícího. Veškeré zboží je nové a bezvadné, s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, které vyhovují platným normám a předpisům. Zboží bude kupujícímu dodáno prostřednictvím dobírky České pošty.

3. Cena a platební podmínky

Cenu objednávky potvrzuje kupující při jejím uzavírání. Částka je patrná před uzavřením objednávky ze strany nakupujícího.

4. Možnost vrácení zboží, odstoupení od smlouvy

Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, pokud splní podmínky dle zákona č. 367/2000 Sb., Občanský zákoník. Vrácené zboží musí být bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu. Zboží je nutno doporučeně zaslat na adresu prodávajícího, spolu s bankovním spojením účtu, na který má být vrácena kupní cena, bez paušálního poplatku na dopravu.

5. Reklamace zboží

Na veškeré zboží prodávané internetovým obchodem platí zákonná záruční lhůta. Záruka se vztahuje pouze na závady, které jsou jednoznačně způsobeny vadou materiálu nebo jsou výrobní vadou. Prodávající nenese odpovědnost za závady zboží vyplývající z jeho užívání, ani za vady vzniklé chybnou manipulací. Na takové závady se zákonná záruka nevztahuje. Vzniklou vadu je nutno reklamovat ihned po jejím zjištění. Reklamaci je nutné učinit písemně prodávajícímu. V reklamaci musí kupující uvést zjištěné závady zboží a doložit kopii faktury a reklamované zboží. V případě, že bude reklamace uznána jako oprávněná, odešleme prodávající kupujícímu obratem nové zboží, případě bude kupujícímu vrácena zaplacená kupní cena, bez paušálního poplatku na dopravu. Reklamace musí být vyřízena v zákonné lhůtě 30 dnů.

6. Závěrečná ustanovení

Veškerá osobní data, která kupující zadá během registrace v internetovém obchodu budou užita jen k uzavření konkrétního obchodu, prodávající není oprávněn je sdělovat třetím osobám. Kupující i prodávající se dohodli, že není-li těmito všeobecnými obchodními podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti Obchodním zákoníkem.